z życia internatu

Ks. Jerzy Popiełuszko ...........
Dzień Głuchego ...........
Dzień Nauczyciela ...........
Nasi absolwenci ...........
Zajęcia kulinarne ...........
Bal karnawałowy ...........
Kulig saniami ...........
Spotkanie z fotografem Tomaszem Sobierajem ...........
Spotkanie integracyjne Zielonka ...........
Zajęcia wyciszające ...........
Kółko teatralne ...........
Działalność sekcji sportowej ...........
Koło lekkoatletyczne i tenisa stołowego ...........
Sprawozdanie samorządu Internatu 2008/2009 ...........